Stuur voor een aanvraag om deel te nemen aan de excursie een mail naar het secretariaat van Groningen Seaports (Officesupport@groningen-seaports.com). Geef daarbij aan wat de gewenste datum is en uit hoeveel personen de groep bestaat.